روشان، پیشرو در آموزش زیست کنکورجمع بندی زیست

هزینه دوره :

750,000 00 تومان

توضیحات دوره

در این دوره میتوانید فیلم های مربوط به کارگاه جمع بندی زیست را به صورت رایگان مشاهده نمایید.
  • واکنش نوری01.MOV
  • مقدمات فتوسنتز03.mp4
  • مقدمات فتوسنتز 02.mp4
  • مقدمات فتوسنتز01.MP4

سرفصل های دوره