روشان، پیشرو در آموزش زیست کنکورنکته و آزمون

هزینه دوره :

00 تومان

توضیحات دوره

فیلم های مربوط به نکات و  آزمون های زیست شناسی را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.
در صورت تمایل میتوانیدابتدا آزمون آنلاین را در سایت آکادمی روشان www.roshan.acadamy انجام دهید.

    سرفصل های دوره