روشان، پیشرو در آموزش زیست کنکورژنتیک المپیاد زیست شناسی

هزینه دوره :

100,000 70,000 تومان

توضیحات دوره

فیلم های مربوط به المپیاد زیست شناسی مبحث ژنتیک  را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.

    سرفصل های دوره