روشان، پیشرو در آموزش زیست کنکورزیست پایه دهم

هزینه دوره :

990,000 تومان

توضیحات دوره

فیلم های مربوط به زیست شناسی (1) پایه دهم متوسطه دوم را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.
دانش آموزان عزیز، سرفصل همایش و گوارش و همچنین نکته و تست مربوط به فصل دوم می باشد.

    سرفصل های دوره